09-02-2022 17:48

Bestaat de mogelijkheid om in Direct Admin/mail een 'collect all' mail adres te creëren die alle mail ongeacht naam maar met dezelfde domeinnaam kan ontvangen?