Vimexx Facebook

Blog van Vimexx op 11-07-2018

NoSQL is een afkorting voor Not Only SQL, wat een groot aantal soorten databases omvat. In dit artikel gaan we dieper in op hetgeen NoSQL precies is ten opzichte van het traditionele SQL. Ook belichten we de verschillende voor- en nadelen hiervan. Zo kun je een weloverwogen keuze maken, als je overweegt om NoSQL te gebruiken in de toekomst. Een van de voornaamste redenen om voor NoSQL te kiezen, is de mogelijkheid om extreem grote datapakketten te verwerken en op te slaan. Een bekende toepassing hiervan is big data, waarbij men verschillende vormen van data opslaat.

 

Definitie en werking van NoSQL

Zoals reeds beschreven werd, staat NoSQL voor Not Only SQL. Daar waar veel mensen in eerste instantie denken, dat NoSQL voor “geen SQL” staat. De verschillende soorten databases die onder deze categorie vallen, hebben een belangrijke overeenkomst. Dit is dat alle managementsystemen van deze databases sterk verschillen van de klassieke databases, waarbij relaties zichtbaar zijn tussen de verschillende elementen. De data in de NoSQL databases hoeft vooraf niet van een (semi)structuur te zijn voorzien.

 

Middenweg tussen SQL en Hadoop

Vaak wordt gezegd dat NoSQL tussen het traditionele SQL en Hadoop in zit. Zo is het bij SQL noodzakelijk om de data vooraf van een bepaalde structuur te voorzien. In het geval van Hadoop is een dergelijke structuur juist niet wenselijk. Bij NoSQL zijn datasets met en zonder structuur op te slaan, waardoor het een mooie middenweg vormt.

 

Redenen om NoSQL te gebruiken

Het voornaamste voordeel van NoSQL is reeds beschreven. Namelijk, de mogelijkheid om de data ongestructureerd en zonder deze vooraf te modelleren op te slaan. Dit maakt NoSQL veel flexibeler dan het traditionele SQL. Een ander voordeel van NoSQL is het feit dat deze databases veel goedkoper te beheren zijn en eenvoudig kunnen worden opgeschaald, als er meer data aan de database moet worden toegevoegd.

 

Nadelen aan het gebruik van NoSQL

Naast de verschillende voordelen die NoSQL met zich meebrengt, zitten hier ook een aantal nadelen aan. Zo is een NoSQL database over het algemeen veel minder nauwkeurig dan een database met SQL. Bij een groot aantal events binnen de database zal dit niet voor problemen zorgen. In het geval van een kleiner aantal events kan dit de database echter onnauwkeurig en daardoor minder waardevol maken. Dit kan een reden zijn om voor een SQL database te kiezen, waarin het zoeken naar relaties binnen een kleine dataset mogelijk is.

Wil je graag reageren op dit blog artikel? Dat kan! Bekijk het topic in ons Vimexx forum!

- 5 van 5 sterren -