Vimexx Facebook

Hoe stel ik Roundcube functies in, zoals filters en agenda?

Bijgewerkt op 13-09-2021

Wanneer je ervoor kiest om je email bij ons te hosten, krijg je hier niet alleen een webmail bij, maar zitten in die webmail ook nog eens vele functies die van pas kunnen komen.
Zo kan je onderschriften (signatures) instellen, automatische email afhandeling en zelfs een synchroniserende agenda.

Let op!
Voor de volledige functionaliteit van deze functies is het belangrijk dat je de webmail bezoekt op https://mail.zxcs.nl/ of de /webmail link gebruikt.

In deze handleiding behandelen we voor de meest gebruikte en meest praktische functies in het kort het gebruik.

  1. Identities (signature/onderschrift)
  2. Filters (automatische email afhandeling)
  3. Responses (standaard reacties)
  4. Folders (mappenstructuur)
  5. Calendar (agenda synchronisatie)

Identities (signature/onderschrift)

Je kunt binnen Roundcube verschillende identiteiten instellen.
Dat wil zeggen dat je een andere naam instelt of organisatie die weergegeven wordt.

Hierbij kan je ook een onderschrift instellen dat standaard onder je verzonden berichten geplaatst wordt.

Ga hiervoor onder Settings naar Identitites. Hier kan je op het + teken drukken om een nieuwe identiteit toe te voegen, of op een bestaande identiteit om die aan te passen.

Roundcube Identities

Vul hier de weergavenaam in, het bedrijf, een afwijkend Reply-To adres, een standaard "blind" CC en, indien gewenst, een signature/onderschrift.

Je kunt in een onderschrift slechts je contact gegevens toevoegen of ervoor kiezen hier ook afbeeldingen aan toe te voegen e.d.
Klik als je klaar bent op Save / Opslaan om je wijzigingen op te slaan.

Roundcube Signature Always

Onder Preferences / Instellingen kan je ervoor kiezen je onderschrift altijd toe te voegen of slechts wanneer je dit instelt.
Vervolgens zal je onderschrift zoals je wilt worden gebruikt!


Filters (automatische email afhandeling)

Je kunt email filters instellen die de afhandeling van bepaalde emails automatiseren.
Zo kan je bijvoorbeeld als Spam gemarkeerde email van een bepaalde afzender automatisch laten terug zetten naar je inbox.
Of bepaalde afzenders met een bepaalde extentie automatisch naar je Spam folder zetten.

Hiervoor ga je naar Settings en dan naar Filters.

Roundcube Filters

Onder Filters klik je op managesieve en daarna op het + (plus) teken, om een nieuw filter aan te maken.

Je kunt je filter een naam geven. Deze heeft geen invloed op de werking
Daarna kan je regels invoeren voor wanneer het filter in werking treedt.

Tot slot kan je instellen wat er gebeurt wanneer een email binnen de vooraf opgestelde regeling valt.
Klik uiteindelijk op Opslaan / Save om je filter op te slaan.

Deze filters werken voor al je inboxen, ongeacht of je binnen Roundcube kijkt.


Responses (standaard reacties)

Je kunt in Roundcube ook geautomatiseerde reacties instellen.
Zo kan je op bepaalde emails reageren met een vooraf ingestelde reactie.

Roundcube Standaard responses

Hiervoor ga je naar Responses onder je instellingen en typ je daar een standaard reactie.

Vervolgens kan je deze standaard reactie selecteren bij het reageren op bepaalde berichten, wanneer je de reactie typt.
Dit selecteren doe je boven de email, onder Responses.

Roundcube Standaard reactie selecteren


Folders (mappenstructuur)

Binnen de Roundcube instellingen kan je ook je mappenstructuur aanpassen.
Hiervoor ga je naar Mappen / Folders en selecteer je een locatie waarbinnen je een nieuwe map wilt aanmaken.

Roundcube Folders

Je kunt onderaan op het + teken drukken om een map aan te maken.
De instellingen van de map kan je ernaast aanpassen of je kunt de map verslepen om hem elders te plaatsen.

Je kunt onder Instellingen / Preferences en dan Special Folders / Speciale mappen instellen welke mappen een speciale functie hebben.


Calendar (agenda synchronisatie)

Je kan tegenwoordig ook een agenda instellen en synchroniseren met andere applicaties.
Dit werkt middels CalDAV.

Hiervoor ga je binnen Roundcube naar je Calendar en klik je naast de gewenste agenda op het potloodje om de instellingen hiervoor te zien.

Roundcube calendar settings

Klik op Sync calendar om een synchronisatie link aan te maken.

Roundcube Calendar

Vervolgens voer je een gewenste weergavenaam in en een wachtwoord om deze link te kunnen gebruiken.
Voeg deze connectie toe door op Add te klikken er verschijnt hieronder een link en andere gegevens voor deze connectie.

Met deze gegevens kan je de agenda toevoegen in andere calendar applicaties.


Als je na het doornemen van deze handleiding nog vragen hebt over functies, kunnen we je uiteraard verder helpen.
Neem hierover contact op met onze live chat of maak een ticket aan over je vraag.

Heeft deze handleiding je goed geholpen?
- 5 van 5 sterren -